Oirschot
een aktieve gemeenschap in een mooie omgeving

De gemeente Oirschot is een fijne gemeente om te wonen en te werken

Veel burgers zetten zich in om onze gemeente nog mooier en fijner te maken.
Op deze pagina diverse gemeente- en burgerinitiatievenGemeente Oirschot


De gemeente wil dienstbaar zijn naar alle burgers. Geen geringe opgave.
Op de gemeente.oirschot.org wetenswaardigheden wat daar bij komt kijken.

Bezorgde Burgers van OirschotVijftig bezorgde burgers uitten hun bezorgdheid over de bestuurscultuur in de gemeente Oirschot. Vijfentwintig concrete gevallen van onvoldoende transparantie, rechtsgelijkheid en burgerparticipatie worden aangehaald. De burgers vragen de gemeenteraad of dit wordt herkend en zo ja, wat men hieraan wil gaan doen. De gemeenteraad controleert immers het gemeentebestuur. In een toelichting op de brief krijgt een afvaardiging de toezegging van de gmeenteraad dat hier serieus werk van zal worden gemaakt.

ZOUT, de welkome aanvulling op de Oirschotse media


 
en de gemeentesite www.oirschot.nl 

ZOUT richt zich op nieuws, achtergronden en opinie over de gemeente Oirschot.
We besteden aandacht aan Oirschotse zaken die met bestuur, politiek en samenleving te maken hebben.
We bieden een podium voor burgers die andere burgers willen informeren en
  desgewenst hun reactie erop willen geven.
Gratis, onafhankelijk, neutraal en open voor ieders inbreng.
nieuwsbrief.oirschot.org

de Enck moet blijven

Voor iedereen die De Enck een warm hart toedraagt
Lees en spreek mee met de Enck moet blijven

bibliotheek.oirschot.org

Voor mensen die zich inzetten voor het behoud van een volwaardige bibliotheek in Oirschot.
5000 handtekeningen van burgers van Oirschot maakten duidelijk dat Oirschot een volwaardige bibliotheek verdient.
Lees en spreek mee met  Bibliotheek Oirschot, Uw mening telt

Nieuwkomers OirschotEen burgerinitiatief, begonnen als tegenbeweging van "anti Nieuwkomer geluid" in de gemeente en kritiek op een te minimalistisch gemeente beleid (Wijzer), nu een groep van 25 vrijwiliigers die 80 nieuwkomer huishoudens ondersteunt. Besloten Facebookgroup : Nieuwkomers Oirschot

Burgers van Oirschot aan zet?!


 Lees en praat mee met
Burgers van Oirschot aan zet!


wonen.oirschot.org


Een burger initatief om starters aan een woning te helpen. Volg ons op  WoneninOirschot

groenduurzaam.oirschot.org


Voor allen geinteresseerd in het behoud van een Groen en Duurzaam Oirschot !
Volg het nieuws Groen Duurzaam Oirschot

Duurzaam Oostelbeers


Een burgerinititatief voor natuurontwikkeling, klimaatadaptatie, energietransitie, duurzaam bouwen, samenleven in Oostelbeers
Volg ons op  Duurzaam Oostelbeers

Werkgroep Natuur en Landschap Oost-, West- en Middelbeers e.o.


Wij bestaan al sinds december 1994 en zijn een vereniging die zich inzet voor het behoud en herstel van natuur- en landschapselementen die kenmerkend zijn voor de Kempen.

Verbreding A58, buurtgroep de KemmerEen burgerinitiatief om bij Rijkswaterstaat betere oplossingen af te dwingen tegen geluids-, emissie en zicht overlast van de A58

Houd de Oirschotse / Eindhovensedijk open voor auto's !Een burger initatief om de goede verbinding met Eindhoven te behouden
Volg ons op  Houd de Oirschotse/Eindhovensedijk open voor auto's!

Contact

contact@oirschot.org

Deel deze webpage met je vrienden via je favoriete Social Media